La Junta de Govern de l’ICAIB ha convocat la segona edició del Concurs de relats breus en llengua catalana, al qual es poden presentar tots els col·legiats de l’ICAIB, així com els seus familiars (cònjuge i ascendents o descendents directes i majors de 16 anys) i els treballadors del Col·legi.

Els relats, que hauran d’estar escrits en català i tenir una extensió màxima de 300 paraules, han de versar sobre temes jurídics i incloure necessàriament les paraules jutge, interlocutòria i honoraris.

El termini per presentar els relats acaba el 31 de març de 2017. Els concursants podran optar a un primer premi, dotat amb 800 euros, i a un segon premi, de 400 euros.

Bases del 2n Concurs de relats breus en català