Informam els col·legiats que el dia 1 de febrer de 2017, a les 18:00 hores, s’ha convocat Junta General Ordinària que inclou, entre altres punts de l’ordre del dia, l’examen i la votació del compte general d’ingressos i despeses de l’exercici 2016, la ressenya dels esdeveniments relacionats col·legials més importants registrats en 2016 i la presa de possessió dels nous càrrecs pels membres de la Junta triats, cessant aquells a qui correspon sortir.

La Junta General tindrà lloc a la sala d’actes de la seu palmesana de l’ICAIB i es retransmetrà per videoconferència a les seus de Menorca, Eivissa, Inca i Manacor. La convocatoria, el compte general dels ingresos i les despeses i l’avanç de la memòria col·legial 2016 es poden consultar a aquest enllaç web