Recordam que estan disponibles les noves funcionalitats per les quals els advocats poden designar substituts, així com persones autoritzades per rebre notificacions i enviar escrits en el seu nom a través de la plataforma Lexnet amb plenitud d’efectes jurídics.

El procediment d’emissió dels certificats per a personal autoritzat i per a substituts és similar al dels certificats existents. Les persones interessades trobaran en els documents adjunts tota la informació relacionada amb la manera en què es poden activar els certificats, així com, pel cas del personal autoritzat, el model d’autorització que s’ha de presentar al Col·legi.

Informació sobre activació de certificats.

Model d’autorització per a personal autoritzat.