¿Tienes problemas para visualizar? Mira este boletín en tu navegador.

Encabezado
El CGAE estudia impugnar l'acord del poder judicial sobre la cessió "massiva i indiscriminada" a l'AEAT de les dades sobre participació dels advocats en els procediments judicials

El CGAE estudia impugnar l'acord del poder judicial sobre la cessió "massiva i indiscriminada" a l'AEAT de les dades sobre participació dels advocats en els procediments judicials

El Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE) analitza la possibilitat d'impugnar l'acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de dia 20 de juliol, pel qual aquest organisme accedeix a la petició formulada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) de remetre-li la informació relativa a la participació dels advocats —i els procuradors— en tots els …

Ampliar [+]

---
Signatura dels professionals de l’advocacia en els escrits

Signatura dels professionals de l’advocacia en els escrits

Ateses les incidències que de vegades es produeixen per l’absència de signatura del lletrat o lletrada en determinats escrits judicials, principalment en les demandes i en els relatius als processos d’execució, i a fi d’evitar retards en la tramitació dels expedients per aquest motiu, la Comissió Mixta ICAIB-Lletrats de l’Administració de Justícia recorda l’obligatorietat que els lletrats signin els procediments …

Ampliar [+]

---

Recordatori en relació als criteris d'honoraris

Es recorda als col·legiats que els dictàmens d'honoraris que, per imperatiu legal, emet aquest Il·lustre Col·legi es confeccionen atenent els usos i costums que en matèria d'honoraris s'han vingut aplicant per la Junta de Govern i en base a les interpretacions efectuades per aquesta Junta en nombrosos dictàmens ja emesos en els múltiples supòsits informats al llarg dels anys. Això …

Ampliar [+]

---

Servei de l'ICAIB per facilitar el compliment de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals

L'ICAIB ha posat en marxa un servei, que inicialment s'estableix amb caràcter gratuït com un servei col·legial més, amb l'objectiu de facilitar als col·legiats el compliment de les mesures de diligència deguda i control intern de les organitzacions exigides per la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i, en especial, aquelles relacionades amb la comprovació i verificació de que …

Ampliar [+]

---

Escanegi els seus documents amb les característiques que requereix LexNET Justícia

S'informa que entre els diferents avantatges del servei de gestió documental en línia que l'ICAIB posa a la seva disposició a través de Zertifika es troba la possibilitat d'escanejar i digitalitzar els documents adaptats a les característiques i requisits que exigeix el ministeri de Justícia per a la plataforma LexNET, és a dir, en format pdf amb aplicació del sistema …

Ampliar [+]

---

Necessària identificació del procediment en els escrits de tràmit

La Comissió Mixta ICAIB-Lletrats de l’Administració de Justícia recorda la necessitat que en els escrits de tràmit s’identifiqui correctament el procediment, particularment quan hi ha peces separades, i s’enviïn telemàticament de manera correcta. Així mateix, la Comissió recorda l’obligatorietat de catalogar de manera correcta tant els escrits com les demandes i la documentació adjunta, i recomana tenir present que cada …

Ampliar [+]

---

Ajuda social

Recordam que l’ICAIB disposa d’una partida pressupostària d’ajuda social destinada a donar suport a col·legiats o als seus familiars que es trobin en situacions de dificultat especial, motiu pel qual els interessats o els col·legiats que coneguin a alguna persona susceptible de poder accedir a aquesta ajuda ho comuniquin al departament de Secretaria del Col·legi (secretaria@icaib.org).

Ampliar [+]

---

30/09/2017.- Visita guiada a l'esglèsia de Santa Creu i a l'exposició sobre el capità Antoni Barceló

El dissabte 30 de setembre hi ha una nova sortida cultural guiada en el decurs de la qual es visitarà l'església de Santa Creu, una de les quatre primeres parròquies de Palma, i l'exposició commemorativa de l'aniversari del naixement del capità Antoni Barceló (1716-1797). A la visita, que dirigirà el senyor Vicenç Sastre i que comptarà amb la col·laboració de …

Ampliar [+]

---

Novetats Legislatives

El servei de novetats legislatives permet estar al dia de les principals reformes legals i noves normatives que es promulguen a nivell autonòmic i estatal. Cada setmana, es publica al web un recull de les principals novetats publicades al BOE i al BOIB