El pròxim dia 1 de febrer, a les 19 hores, tindrà lloc a la sala d’actes de l’ICAIB Palma l’acte solemne de jura o promesa de nous col·legiats i el lliurament del Premi Miguel Degà Frontera a l’Ètica Jurídica al tinent fiscal Ladislao Roig.
L’acte comptarà amb la presència de la senyora Victoria Ortega, presidenta d’Advocacia Espanyola.