Bústia de suggeriments

A fi de facilitar una comunicació encara més fluïda entre els col·legiats i l’ICAIB, promoure la seva participació en la vida i el funcionament col·legial i millorar els serveis al col·legiat, s’ha creat l’adreça electrònica buzoncolegiados@icaib.org, amb el qual els col·legiats poden fer arribar els suggeriments, les propostes, queixes i consultes que considerin oportú fer.

La informació continguda en els correus rebuts en la bústia electrònica serà tractada de forma confidencial i serà analitzada als efectes exclusius d’assegurar que les consultes, propostes, etcètera dels col·legiats siguin ateses de la forma i el temps adequats.