Amb l’objecte de facilitar un conjunt d’avantatges en l’accés dels col·legiats a diversos productes i serveis financers que permeti als col·legiats dur a terme actuacions d’implantació, ampliació i / o modernització dels seus despatxos, l’ICAIB i la Banca March han signat, el mes de juliol de 2016, un conveni de col·laboració que, a més, preveu també la col·laboració en matèria formativa.