En virtut del conveni recentment subscrit amb el Grup TINSA, entitat especialitzada en valoració, consultoria i assessorament immobiliari, els col·legiats de l’ICAIB tenen accés a descomptes especials en la contractació dels serveis que ofereix aquest grup empresarial, com, entre d’altres, els de taxació i valoració, la consultoria de caràcter immobiliari, tècnic i d’edificació o la realització de valors especials.

Els col·legiats interessats poden consultar el conveni a l’àrea privada al web col·legial. També poden tramitar la petició de servei de manera directa a través de la delegació de Tinsa a Balears, atesa per Omaira Montiel (Tels .: 971 43 46 98-686 52 24 02. Correu electrònic: omaira.montiel@tinsa.com).