S’adjunta al final d’aquestes línies la convocatòria de Junta General Ordinària, que tindrà lloc a l’ICAIB Palma, amb videoconferència a totes les seus, el dia 8 d’abril, a les 19:00 hores, i en la qual es tractaran els següents punts de l’ordre del dia, alguns dels quals ja estaven previstos per a l’anterior convocatòria que es va haver d’anul·lar a causa de les mesures sanitàries decretades enfront de la COVID:

  • Ressenya dels esdeveniments col·legials més importants de l’any 2020.
  • Examen i votació del compte general de despeses i ingressos de l’exercici tancat a 31 de desembre de 2020.
  • Examen i votació del pressupost col·legial per a l’exercici 2021.
  • Modificacions del Reglament de la Biblioteca de l’ICAIB.
  • Venda de l’actual seu d’Inca, situada al carrer Pio XII, 3ºA, i autorització per a la signatura de l’escriptura de compravenda.
  • Adquisició d’un solar a Inca per implantar la futura seu col·legial d’Inca, situat al C / Glòria, 149 i de 160 metres quadrats, pel preu de 95.000 € més despeses d’escripturació i de registre.
  • Proposicions dels col·legiats.

Convocatòria Junta General

Pressupost 2021

”Notas

Resultats exercici 2020

Notas rasultats 2020

Modificacions Reglament Biblioteca