Aquest dijous 1 de juliol de 2021 entra en vigor el nou Estatut General de l’Advocacia, adjunt al final d’aquestes línies, i que “regula per primera vegada aspectes tan importants per a l’exercici de la professió com la prestació lliure de serveis en tot el territori nacional i europeu; desenvolupa de manera exhaustiva el dret al secret professional, que protegeix i reforça; i estableix el reconeixement exprés als col·legis d’advocats a presentar denúncies davant del Consell General de Poder Judicial quan es produeixen reiterats retards injustificats als jutjats i tribunals i / o quan es donin conductes que afectin la llibertat o independència d’un lletrat i aquesta s’hagi vist emparada per la institució col·legial.

Les principals novetats que presenta el nou text es poden consultar al lloc web de l’Advocacia Espanyola (https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/hoy-entra-en-vigor-el-nuevo-estatuto-general-de-la-abogacia-que-cambios-introduce/) i també en el número 129 de Missèr (https://www.icaib.org/ca/el-nou-estatut-de-ladvocacia-centra-el-numero-129-de-misser/)

BOE- ESTATUT