Amb motiu de l’onzena edició del Dia de la Justícia Gratuïta, l’ICAIB organitza un acte, pensat per reconèixer el treball, el compromís i l’entrega dels professionals adscrits als serveis del torn d’ofici i de l’assistència lletrada a el detingut, que tindrà lloc el 12 de juliol i durant el qual es durà a terme la lectura del manifest de la jornada i el lliurament de distincions a diferents professionals.

En aquesta ocasió, la Junta de Govern ha acordat distingir, en representació de tota l’advocacia d’ofici, per la seva contribució al bon funcionament de la justícia gratuïta a les illes i / o per la seva dilatada trajectòria en aquest servei als professionals següents: Francisco Juan Carrión Orfila, Catalina Morro Cladera i Maria Isabel Rosselló Febrer, de Mallorca; Maria Ribas Roig, d’Eivissa; i Fernando Carretero Juanals, de Menorca.

Així mateix, ha acordat concedir el Premi del Torn d’Ofici 2021 – creat el 2016 per tal de reconèixer a les persones o institucions que s’hagin destacat per la seva col·laboració amb l’ICAIB i la seva consideració cap a l’advocacia d’ofici – als senyors Pedro Vidal Monserrat , advocat de l’Estat, i Manuel Hernández Núñez, comissari en cap de la policia nacional a Eivissa.

Ateses les condicions sanitàries actuals, l’aforament de l’acte és molt limitat.