Recordam que el dia 20 d’abril acaba el termini per presentar-se a la tercera edició del Concurs de Relats Breus en llengua catalana, al qual poden participar tots els col·legiats de l’ICAIB, així com els seus familiars (cònjuge i ascendents o descendents directes i majors de 16 anys) i els treballadors del Col·legi.

Els relats, que han d’estar escrits en català i tenir una extensió màxima de 300 paraules, han de versar sobre temes jurídics i incloure necessàriament les paraules «comèdia», «testimoni» i «corrupció».

Els concursants podran optar a un primer premi dotat amb 800 euros i a un segon premi de 400 euros.

Bases del 3r Concurs de Relats Breus