Informam els col·legiats que el dia 20 de desembre de 2017, a les 19:00 hores, s’ha convocat una Junta General Ordinària que, inclou, entre d’altres punts de l’ordre del dia, l’examen i la votació del pressupost aprovat en Junta de Govern per a l’exercici 2018.

La Junta General tindrà lloc a la sala d’actes de l’ICAIB Palma i es retransmetrà per videoconferència a les seus d’Eivissa, Inca, Manacor i Menorca.

Convocatòria Junta General
Projecte Pressupostos 2018
Memoria Explicativa 2018