Informam als col·legiats que s’ha convocat Junta General Ordinària que tindrà lloc a l’ICAIB Palma, amb videoconferència a totes les seus, el dia 21 de febrer de 2019, a les 18:00 hores.

Entre els punts de l’ordre del dia figuran l’examen i la votació del compte general d’ingressos i despeses de l’exercici 2018 i la ressenya dels esdeveniments col·legials més importants registrats en 2018.

Convocatòria

Compte general d'ingressos i despeses 2018