Es recorda als col·legiats que el dia 21 de desembre de 2021 s’han convocat eleccions, en les què s’han d’elegir els càrrecs de degà i de diputat tercer de la Junta de Govern de l’ICAIB, als quals es presenten les dues candidatures següents:

CANDIDATURA CANDIDATURA
Per al càrrec de degà: Sr. Martín Aleñar Feliu Sr. Josep Maria Fiol Bernat
Per al càrrec de diputat 3er: Sr. Miguel Cerdá Piedra Sr. José Francisco Palmer Arrom

Recordam, així mateix, que l’acte de votació tindrà lloc a la sala d’actes de l’ICAIB Palma, de les 10.00 a les 18.00 hores.

La resta dels càrrecs que concorrien a les eleccions per a la renovació parcial de la Junta de Govern (bibliotecari-comptador i diputats 5è, 6è, 7è, 8è i 10è, aquest darrer, vacant per renúncia), seran ocupats pels únics candidats que optaven a aquests, que, per tant, han estat proclamats electes directament i que són, respectivament, Maria José Lagos Aguilar, Javier Fernández Pineda, Pedro Monjo Cerdá, Eva María Cardona Guasch, Patricia Campomar Gómez i Lydia Blanco Rodríguez.

Convocatòria eleccions