S’adjunta al final d’aquestes línies la convocatòria de Junta General Extraordinària, que tindrà lloc el dia 22 de juny de 2023, a les 18.30 h en primera convocatòria i a les 19.00 h en segona, i que se celebrarà a la seu de l’ICAIB Palma amb videoconferència a les seus d’Eivissa, Inca, Manacor i Menorca.

La convocatòria té com a ordre del dia la modificació del projecte de nou Estatut particular del Col·legi, que va ser aprovat a la Junta General Extraordinària el passat dia 7 de noviembre.

En concret, i en ordre a complir el que disposa la Resolució de 12 de maig de 2023 del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local del Govern de les Illes Balears, es proposa la incorporació d’un nou apartat 3 a l’article 126 “Recurs d’alçada” i la modificació de l’article 127, relatiu al recurs contenciós administratiu.

Convocatòria Junta General