Informam que s’ha convocat Junta General Ordinària per al dia 28 de març de 2018, a les 19:00 hores, que inclou a l’ordre del dia l’examen i la votació del compte general d’ingressos i despeses de l’exercici 2017 i la ressenya dels esdeveniments col·legials més importants registrats l’any 2017.

La Junta General tindrà lloc a la sala d’actes de la seu palmesana de l’ICAIB i es retransmetrà per videoconferència a totes les seus col·legials.

Convocatòria
Comte general d'ingressos i despeses 2017