La Junta de Govern convoca els col·legiats a la Junta General Ordinària, que tindrà lloc a l’ICAIB Palma, amb videoconferència a totes les seus, el dia 29 de març de 2023, a les 19.00 hores.

Entre els punts de l’ordre del dia figuren l’examen i la votació del compte general d’ingressos i despeses tancat el 31 de desembre del 2022 i la ressenya dels esdeveniments col·legials més importants registrats el 2022.

Compte general d'ingressos i despeses 2022
Nota explicativa resultats exercici 2022
Convocatòria Junta General