La Junta de Govern de l’ICAIB convoca la tercera edició del Concurs de Relats Breus en llengua catalana, al qual es poden presentar tots els col·legiats de l’ICAIB, així com els seus familiars (cònjuge i ascendents o descendents directes i majors de 16 anys) i els treballadors del Col·legi.

Els relats, que han d’estar escrits en català i tenir una extensió màxima de 300 paraules, han de versar sobre temes jurídics i incloure necessàriament les paraules “comèdia”, “testimoni” i “corrupció”.

El termini per presentar els relats acaba el dia 20 d’abril de 2018. Els concursants podran optar a un primer premi dotat amb 800 euros i a un segon premi de 400 euros.

Bases del 3r concurs de relats breus