La Junta de Govern ha convocat la quarta edició del Premi Degà Miquel Frontera a l’Ètica Jurídica, creat per promoure els valors de la solvència ètica i deontològica en l’exercici del dret. Hi poden optar tots els juristes de les Illes Balears.

La presentació de candidatures, que poden ser individuals o col·lectives, l’han de formalitzar les persones interessades o qualsevol altra persona abans de les 14.00 hores del 12 de maig de 2016 a qualsevol de les seus territorials de l’ICAIB.

El jurat, integrat pels membres de la Junta de Govern, decidirà el premi entre totes les candidatures que es presentin en el decurs de la darrera sessió que dugui a terme al mes de maig.

Bases 4t Premio