L’ICAIB ha convocat, a instàncies de la Comissió de normalització lingüística, el 6è Concurs de relats breus en llengua catalana, al qual es poden presentar tots els col·legiats i col·legiades de l’ICAIB, així com els seus familiars (cònjuge i ascendents o descendents directes i majors de 16 anys) i els treballadors del Col·legi.

Els relats, que han d’estar escrits en català i tenir una extensió màxima de 300 paraules, han de versar sobre temes jurídics i incloure necessàriament les paraules reinserció, festa i cònjuge.

El termini per presentar els relats romandrà obert fins al día 14 de maig de 2021. Els concursants podran optar a un primer premi, dotat amb 800 euros, i a un segon premi, de 400 euros.

Bases del concurs