L’ICAIB ha convocat, a instàncies de la Comissió de ormalització lingüística, el 7è Concurs de relats breus en llengua catalana, al qual es poden presentar tots els col·legiats de l’ICAIB, així com els seus familiars (cònjuge i ascendents o descendents directes i majors de 16 anys) i els treballadors del Col·legi.
Els relats, que han d’estar escrits en català i tenir una extensió màxima de 300 paraules, han de versar sobre temes jurídics i incloure necessàriament les paraules “delinquir”, “clàusula” i “família”.
El termini per presentar els relats romandrà obert fins al 31 de maig. Els concursants podran optar a un primer premi, dotat amb 800 euros, i a un segon premi, de 400 euros.

Bases del VII Concurs de relats breus