La Junta de Govern de l’ICAIB, a instància de la Comissió de Normalització lingüística, convoca el 8è Concurs de relats breus en llengua catalana, al qual es poden presentar tots els col·legiats i col·legiades de l’ICAIB, així com els seus familiars (cònjuge i ascendents o descendents directes i majors de 16 anys) i els treballadors del Col·legi.

Els relats, que han de versar sobre temes jurídics; han d’estar escrits en català; tenir una extensió màxima de 300 paraules; presentar-se a qualsevol de les seus col·legials (en format DIN A4 DIN A 4 sense enquadernar, a una sola cara i a doble espai, i amb tipus i cos de lletra Arial 12) i incloure necessàriament les paraules “interrogatori”, “alous” i “verbena”.

El termini per presentar els relats romandrà obert fins al 31 de maig del 2023. Els concursants poden optar a un primer premi, dotat amb 800 euros, i a un segon premi de 400 euros.

Bases