Amb motiu de la novena edició del Dia de la Justícia Gratuïta, l’ICAIB organitza diferents actes per reconèixer el treball, la dedicació i l’entrega dels professionals adscrits als serveis del torn d’ofici i l’assistència lletrada al detingut. En concret, els actes que es duran a terme són els següents:

  • VIII Partit de Futbol per la Justícia Gratuïta
    El partit, que disputaran advocats del torn d’ofici i periodistes de les Balears, es jugarà el 3 de juliol, a les 20 hores, a les instal·lacions del CampusEsport de la UIB.
  • Lliurament del IV Premi Torn d’Ofici i de les distincions a diversos professionals del servei de justícia gratuïta

Enguany, la Junta de Govern ha acordat distingir, per la seva contribució al bon funcionament de la justícia gratuïta a les Balears, per la dilatada trajectòria professional en aquet servei i en nom de tot el col·lectiu de l’advocacia d’ofici, els lletrats següents: Francisca Amer Massanet, Antoni Joan Arbona Pujadas, María Jesús Falcó Pérez, Isabel Fluxá Haro, Juan Carlos López Martínez, Francisco José Lozano Suñer, Félix Salvador Marí de la Paz (a títol pòstum), Gabriel Morell Solivellas, Manuel Pecharromán Jiménez, Isabel Piña Murillo, María Roig Morro, Cristina Tur Sanz i Guillem Joan Vidal Ollers.

Així mateix, ha acordat concedir el Premi del Torn d’Ofici, creat el 2016 per reconèixer les persones o institucions que hagin destacat per la seva col·laboració i consideració cap a l’advocacia d’ofici i/o la seva contribució a la millora del servei, al senyor Eduardo Calderón, magistrat del Jutjat Penal número 7 de Palma.

El lliurament d’aquestes distincions es durà a terme a Menorca, el 28 de juny, a les 12.30 hores; a Palma serà dia 9 de juliol, a les 18.30 hores (cal que confirmeu l’assistència enviant un correu a comunicacions@icaib.org), i a Eivissa tindrà lloc amb motiu de la festa col·legial anual, la data de la qual encara s’ha de determinar.

  • Lectura del Manifest per la Justícia Gratuïta

El 9 de juliol, durant l’acte institucional de reconeixement a l’advocacia d’ofici, també es llegirà públicament el Manifest per la Justícia Gratuïta 2019.