S’adjunta al final d’aquestes línies l’Ordre PCM/169/2022, de 9 de març, per la qual es desenvolupa el procediment per al reconeixement de la protecció temporal a persones afectades pel conflicte a Ucraïna, sistema que, des del mateix dijous 10 de març del 2022, facilita també l’accés a tots els drets associats a aquesta figura, com el permís de residència i de treball.

El text estableix que la sol·licitud de protecció temporal es formularà mitjançant compareixença personal de l’interessat davant funcionaris de la Direcció General de la Policia, als centres d’acollida, recepció i derivació del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions o, si escau, davant de les comissaries de policia que es determinin a aquest efecte (A les Baleares, informen des de la Delegació del Govern, que aquestes seran les comisaries centrals de Policia Nacional a Palma, Eivissa i Maó).

La sol·licitud, que serà tramitada per l’Oficina d’Asil i Refugi del Ministeri de l’Interior pel procediment d’urgència, es resoldrà en un màxim de 24 hores i inclourà, autorització de residència i, en el cas dels sol·licitants majors d’edat, el de treball.

Després de l’acord adoptat pel Consell de Ministre d’ampliar l’àmbit d’aplicació d’aquest règim de protecció, hi podran accedir, no només els nacionals d’Ucraïna, sinó també els residents legals en aquest país i els ucraïnesos que es trobaven a Espanya a situació irregular amb anterioritat a la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.

Ordre