Des de l’Àrea de Treball i Immigració de la Delegació de Govern informen que s’han produït actualitzacions al portal web d’aquest organisme que són rellevants en matèria d’estrangeria. En concret, es tracta de les següents:

1.NOTES INFORMATIVES PER A OCUPADORS I ALTRES ENTITATS
S’ha creat un nou espai a la pàgina web de la Delegació del Govern, anomenat “Notes informatives per a ocupadors” (https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/illesbalears/servicios/extranjeria.html) , en el qual es pot trobar:

a) una nota relativa als ciutadans estrangers subjectes al règim general la sol·licitud de residència i treball o residència dels quals es troba en tràmit de renovació: https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/ illesbalears/serveis/estrangeria/Informacionempleadoresientitatssobreciutadansestrangersstramiterenovacion.pdf.pdf

b) Una altra relativa al règim comunitari: https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/illesbalears/servicios/extranjeria/InformacionempleadoresyentidadessobrefamiliaresdeciutadanosUE-EEE.pdf.pdf

2. NOU DOCUMENT D’INFORMACIÓ BÀSICA.
A l’enllaç (https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/illesbalears/servicios/extranjeria/INFOBASICAOEXILLESBALEARS.pdf.pdf) es pot trobar el document d’informació bàsica actualitzat, que inclou , entre altres qüestions, els enllaços d’accés a la bústia de consultes, cita prèvia, fulls informatius, abonament de taxes, consulta de l’estat d’un expedient, models oficials de sol·licitud, MERCURI i la taula de dates d’enregistrament i resolució; així como les maneres de presentar sol·licituds i informació per a l’obtenció del certificat digital.