El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha posat en marxa la plataforma Pagoscertificados.com, un sistema de contractació digital i pagaments en línia basat en una pionera tecnologia smart contracts, que permet tancar acords i efectuar pagaments extrajudicials i judicials associats a aquests contractes en menys de 72 hores amb plena garantia jurídica.
La plataforma, desenvolupada juntament amb CTI Solucions i CaixaBank, permet, fins i tot, la possibilitat de tancar i pagar acords de mòbil a mòbil.

Entre els avantatges d’aquesta nova eina, els seus impulsors destaquen “la rapidesa, la comoditat i la facilitat en el seu ús, ja que pot fer-se des de qualsevol dispositiu electrònic, la qual cosa permet que lletrats i clients rebin els diners en menys de 72 hores i evitar així tràmits administratius de recobrament; per la seva banda, el pagador obté major facilitat en el pagament i un certificat de la transacció, que l’allibera de forma immediata de les seves obligacions de pagament i possibles embargaments, registres de morosos, etc.

“La plataforma -expliquen des del CGAE- condiciona els acords assolits entre les parts al fet que es percebi l’ingrés bancari de les quantitats pactades en el contracte. D’aquesta manera, fins que
CaixaBank no certifica internament l’ingrés de la quantitat pactada, el contracte no es pot descarregar per cap de les parts intervinents. Si l’ingrés no arriba a produir-se, la proposta d’acord caduca i és esborrada sense possibilitat de ser descarregada de l’aplicació.

Amb l’ús d’aquesta tecnologia, es soluciona la problemàtica de la resolució de contractes per impagament i permetrà als advocats enviar i arribar a acords sense sortir de les seves oficines amb la seguretat i garantia del cobrament.

La plataforma compleix amb la normativa en matèria de protecció de dades, dret a l’honor i prevenció de blanqueig de capitals i compta amb totes les mesures per al maneig segur d’informació confidencial i prevenció de fraus.

Accés i registre a la plataforma a: https://www.pagoscertificados.com/