L’Advocacia Espanyola ha sol·licitat al Ministeri d’Hisenda que, en el marc de les modificacions que a nivell europeu s’estan estudiant en la Directiva de l’IVA, el Govern reclami una aplicació de tipus reduïts per als serveis jurídics de direcció i defensa en tota classe de processos judicials, mediació i arbitratge. La demanda obeeix al criteri que “els particulars no han de seguir carregant amb el cost de l’IVA en aquest tipus de serveis, ja que suposa un important greuge davant de les empreses, que sempre l’han pogut esmorteir en la seva comptabilitat”.

Segons assenyalen des del Consell General de l’Advocacia Espanyola, i davant el previsible increment de la litigiositat que s’originarà com a conseqüència de la crisi econòmica derivada de la Covid-19, “aquesta reducció de l’IVA per a les persones físiques aniria en línia amb la recomanació efectuada per l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) al mes de juliol”. Aquest organisme, recorda el Consell, exposa en un informe que els tipus reduïts de l’IVA han de dirigir-se i tenir com a objectiu “facilitar l’accés a béns i serveis de primera necessitat, socials, culturals o estratègics”.

Més informació: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-reclama-a-hacienda-una-bajada-del-iva-en-sus-servicios-en-linea-con-lo-recomendado-por-la-airef/