El Ple del Consell General d Consell General de l’Advocacia Espanyola, celebrat de forma extraordinària a Granada, on aquests dies se celebren la trobada de Juntes de Govern, ha acordat, en data 1 de juny, interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord del Consell General del poder Judicial (CGPJ) que atribueix a determinats jutjats la competència exclusiva en matèria de clàusules sòl.

L’acord va venir acompanyat de la concentració que diversos membres de les Juntes de Govern dels 83 col·legis d’advocats d’Espanya varen dur a terme a Granada per mostrar el seu rebuig a l’acord.

L’Advocacia Espanyola considera que l’acord de 25 de maig de 2017 del CGPJ infringeix l’ordenament jurídic i comportarà greus problemes socials. Aquesta mesura, s’assegura en un comunicat fet públic pel CGAE, “agreuja el problema que tracta de solucionar, ja que molts dels jutjats designats no tenen capacitat per absorbir les demandes que es concentrin com a conseqüència d’aquest acord, amb la qual cosa els ciutadans no podran resoldre els seus conflictes en un temps raonable “.

“Incomprensiblement -s’assenyala en el comunicat-, la mesura s’ha adoptat sense la necessària dotació de mitjans ni pressupost per part de l’Estat i les CCAA amb competències transferides, el que provocarà greus disfuncions. A més de col·lapsar els jutjats designats, es desaprofita la potencialitat de jutjats de partit amb capacitat per assumir aquests assumptes “.
L’advocacia manté, a més, que la mesura “conculca el principi de jutge predeterminat per la llei i trenca el principi d’igualtat de parts en perjudici del consumidor, allunyant més la Justícia de la ciutadania”.

Per tot això, el Consell General de l’Advocacia Espanyola exigeix mantenir la competència residenciada en els jutjats de partit judicial, sense perjudici de les mesures d’especialització i reforç en les demarcacions en què fossin convenients i, en tot cas, amb la consegüent dotació pressupostària