La Fundació Mutualidad Abogacía manté activa fins a l’1 de novembre la convocatòria d’Ajudes a l’Autonomia Personal i Benestar, destinades a facilitar la realització de viatges o de tractaments en balneari que redunden en la millora de la seva qualitat de vida.

Els beneficiaris poden ser persones que tinguin reconeguda la prestació d’incapacitat per la Mutualitat Advocacia; beneficiaris / es de viduïtat que rebin de la Mutualitat Advocacia la corresponent prestació i que acreditin no tenir cap activitat laboral; o aquells altres que tenen reconeguda la prestació de jubilació per la Mutualitat Advocacia amb cessament en l’exercici de l’advocacia o en l’activitat laboral que tingués.

Más información a: https://fundacionmutualidadabogacia.org/autonomia-personal-bienestar/