Es recorda als lletrats que, en el cas de fer una assistència davant els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat en el Torn Penal General, en el supòsit d’un posterior trasllat als Jutjats, aquest ha de ser assistit pel mateix lletrat de ofici que li ha assistit a Policia.