S’informa que el delegat d’Alter Mútua a Illes Balears, Eduardo Codina, està a la seva disposició per atendre a tots aquells futurs col·legiats que vulguin informar-se sobre les cobertures que ofereix aquesta entitat, especialitzada en la previsió social dels advocats per a l’exercici professional per compte propi, així com per a aquells col·legiats no exercents i exercents que vulguin millorar la seva cobertura de previsió social i prestacions i assegurances complementàries d’estalvi, vida i salut.

Alter Mútua dels Advocats proporciona cobertura alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms per als advocats en exercici per compte propi. Addicionalment ofereix cobertura asseguradora complementària per a tots els advocats i les seves famílies, amb independència del règim de previsió social al qual estiguin adscrits.
S’informa també de la posada en marxa de dues campanyes:

• Campanya Promocional de la incapacitat temporal flexible: Alter Mútua dels Advocats proporciona l’oportunitat de millorar entre diferents opcions la cobertura de la incapacitat transitòria i la incapacitat professional parcial oferint major cobertura per baixa mèdica, maternitat i lactància.
• Campanya Promocional Assegurança de Salut AlterMedic Plus: promoció vàlida fins a 31 de desembre de 2021 amb grans descomptes i obsequi-regal per import de 50 € per cada pòlissa nova per a tots els col·legiats exercents, no exercents i futurs nous col·legiats.

Per a una òptima organització i per evitar temps d’espera, es recomanda demanar cita prèvia a carmen.catala@icaib.org