S’informa que el delegat d’Alter Mútua a Illes Balears, Eduardo Codina, està a la seva disposició per atendre a tots aquells futurs col·legiats que vulguin informar-se sobre les cobertures que ofereix aquesta entitat, especialitzada en la previsió social dels advocats per a l’exercici professional per compte propi, així com per a aquells col·legiats no exercents i exercents que vulguin millorar la seva cobertura de previsió social i prestacions i assegurances complementàries d’estalvi, vida i salut.

Alter Mútua dels Advocats proporciona cobertura alternativa al Règim Especial de Treballadors Autònoms per als advocats en exercici per compte propi. Addicionalment ofereix cobertura asseguradora complementària per a tots els advocats i les seves famílies, amb independència del règim de previsió social al qual estiguin adscrits.

S’informa també que aquesta mutualitat ha posat en marxa la campanya promocional Assegurança de Salut AlterMedic Plus: promoció vàlida fins a 31 de gener de 2022 amb grans descomptes i obsequi-regal per import de 50 € per cada pòlissa nova per a tots els col·legiats exercents, no exercents i futurs nous col·legiats.

Per a una òptima organització i per evitar temps d’espera, es recomanda demanar cita prèvia a carmen.catala@icaib.org