S’informa que des de l’1 de gener del 2023 l’exempció temporal del pagament de la quota col·legial corrent per paternitat i maternitat s’ha ampliat de sis mesos a un any.

Per sol·licitar l’exempció, nomès cal que la persona interessada enviï un correu a administracion@icaib.org, indicant nom i cognoms i número de col·legiat/da i que adjunti una fotocòpia del llibre de família.

A més, el pressupost de 2023 manté les exempcions del pagament de quota de què es beneficien els col·legiats exercents majors de 70 anys i els no exercents de més de 65, així com la bonificació del 50% de la quota col·legial per als col·legiats exercents recent incorporats durant els primers cinc anys d’exercici.