Els col·legiats assistents a la Junta General d’dia 20 de desembre varen aprovar per àmplia majoria, concretament amb el vot favorable de tots els participants excepte dues abstencions, el pressupost de l’ICAIB per a l’exercici 2019 que, pel que fa a l’activitat estrictament col·legial, preveu uns ingressos de 2.667.737,00 euros i unes despeses de 2.629.969,16 euros.

La tresorera de l’ICAIB, Irma Riera, ha estat l’encarregada de presentar els pressupostos, en els quals per sisè any consecutiu es mantenen congelades les quotes col·legials corrents. A més, s’amplia de quatre a sis mesos l’exempció temporal del pagament de quotes per maternitat / paternitat i es conserven tant l’exempció vigent per als col·legiats exercents majors de 70 anys i no exercents majors de 65, com la bonificació del 50% de la quota ICAIB als exercents recentment incorporats, durant els tres primers anys d’exercici.

Pel que fa a les despeses, i com és habitual, la major partida és la de personal, seguida per aquella destinada al manteniment i el bon funcionament de totes les seus i les instal·lacions col·legials; per la relativa a les amortitzacions; i per la prevista per a ajudes i subvencions corporatives, entre les quals es troben les aportacions a la Fundació per a la Pràctica Jurídica, en lògica consonància amb l’objectiu de proporcionar una formació permanent de qualitat i majoritàriament gratuïta als col·legiats, i les que es fan a l’Agrupació de Joves Advocats de les Illes Balears, a l’advocacia Pro Bono ia la Institució de Mediació de les Illes Balears.

En l’apartat de intermediacions, en el qual es consignen els ingressos i despeses d’activitats en les quals l’ICAIB es limita només a la intermediació, figuren partides corresponents a les subvencions pels serveis relacionats amb l’assistència jurídica gratuïta i amb els reactivats serveis de orientació destinats a la població reclusa, d’una banda, ia les persones en situació de dependència, de l’altra. Hi figuren també en intermediacions les quotes del Consell General de l’Advocacia Espanyola i les intermediacions en assegurances.

En convenis figuren els ingressos i les despeses derivades dels convenis subscrits per l’ICAIB amb la Mutualitat de l’Advocacia i Alter Mútua, d’una banda, i amb la UIB, de l’altra, en aquest cas per oferir el Màster Universitari en Advocacia.

El pressupost preveu, a més, unes inversions per import de 103.900,00 euros que es destinaran, bàsicament, a modernització tecnològica i a accions de millora en totes les seus i les oficines de l’ICAIB.

El detall de totes les partides pressupostàries es poden consultar en els documents adjunts.

Pressupots 2019
Nota explicativa