S’adjunta al final d’aquestes línies la nova assegurança d’incapacitat temporal derivada de malaltia o accident que ofereix Arquia Banca a autònoms i professionals que desenvolupin l’activitat professional pel seu compte i estiguin interessats a completar les prestacions, mutuals o del sistema públic, en cas de baixa laboral.

Segur IT