Recordem als col·legiats que hi ha la possibilitat d’ampliar la capa bàsica de la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional, a través d’Allianz, mateixa asseguradora amb la qual es té subscrita la pòlissa de la capa bàsica col·legial amb un límit de 1.100.000 €.

Aquestes opcions d’ampliació són les següents:

OPCIONS D’AMPLIACIÓ LÍMIT TOTAL PRIMA (IMPOSTOS INCLOSOS)
Ampliació de 400.000 € 1.500.000 € 214,85 €
Ampliació de 900.000 € 2.000.000 € 287,47 €
Ampliació d’1.400.000 € 2.500.000 € 387,33 €
Ampliació d’1.900.000 € 3.000.000 471,05 €
Ampliació de 2.400.000 € 3.500.000 € 614,26 €

 

A més, des de l’asseguradora ofereixen condicions avantatjoses per contractar l’assegurança de responsabilitat professional del despatx.

Per a qualsevol consulta o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb el departament de col·legis professionals de Howden, Corredoria d’Assegurances: Tel.: +34 747 77 09 99 / Email: colegios@howdeniberia.com.