Des de la corredoria Adartia recorden que els col·legiats exercents, els inscrits i les societats poden contractar si volen ampliacions de la cobertura (s’adjunta quadre d’ampliacions).
Així mateix, recorden que hi ha condicions avantatjoses en el cas de contractar la pòlissa de responsabilitat professional del despatx.
Les persones que estiguin interessades a saber més sobre l’assegurança i/o les ampliacions, poden contactar amb Adartia al telèfon 91.781.64.53 o a l’adreça de correu: abogados@adartia.es

Ampliacions

PROGRAMA