Tramitació urgent sense cita prèvia

Us informam que en determinats casos podeu assistir al Servei d’Orientació Jurídica sense necessitat de sol·licitar cita prèvia. En concret, podeu fer ús del servei sense cita prèvia en els casos següents:

  • Interposició de demandes davant els Jutjats del Social.
  • Interposició de recurs contenciós-administratiu d’Estrangeria.
  • En cas de procediments judicials ja iniciats.

Seleccionau la ubicació en la qual voleu obtenir cita prèvia: