Carnet ACA per a substituts i personal autoritzat

Recordem que els col·legiats i col·legiades poden tramitar a l’ICAIB les sol·licituds de carnets ACA per a designació de substituts, així com per a persones autoritzades per rebre notificacions i enviar escrits en el seu nom a través de la plataforma LexNET amb plenitud d’efectes jurídics.

El procediment d’emissió dels certificats per a personal autoritzat i per substituts és similar al dels certificats existents. Les persones interessades trobaran en els documents adjunts tota la informació relacionada amb la manera en què es poden activar els certificats, així com, per al cas de personal autoritzat, el model d’autorització que s’ha de presentar al Col·legi, havent reservat abans cita prèvia a l’enllaç: https://www.icaib.org/ciudadanos/cita-previa/cita-previa-para-renovar-el-carne-colegial/

Informació sobre activació de certificats
Model autorització per a personal autoritzat