La Subdirecció General de Noves Tecnologies del Ministeri de Justícia ha comunicat que durant els dies 17 i 20 de febrer està previst dur a terme una sèrie d’intervencions programades per a actualització de les infraestructures de comunicacions i seguretat de LexNET, de manera que ni LexNET Justícia ni LexNET Advocacia ( aqu est a només en les funcionalitats d’accés a la plataforma LexNET), estaran disponibles.

En concret, les interrupcions de servei es registraran en el següent horari:

  • Dimecres 17 de febrer, des de les 20:00 hores fins les 22:00 hores.
  • Dissabte 20 de febrer, des de les 17:00 hores fins les 23:00 hores.