Informem que, com a conseqüència de la fusió entre Bankia i CaixaBank, s’ha detectat que alguns cobraments i pagaments realitzats a l’antic número de compte de Sa Nostra, com ara els relatius a l’abonament dels assumptes del torn d’ofici del mes de setembre, s’estan retornant, motiu pel qual es prega als col·legiats que, a fi de normalitzar la situació, remetin al correu administracion@icaib.org el seu nou número de compte.