Des de la Direcció General de transformació digital de l’Administració de Justícia informen que els treballs tècnics per implantar, a partir del 9 de maig, la nova versió LexNET 5.1, suposarà la interrupció del servei des de les 20.00 hores del dia 6 de maig fins a les 03:30 del dia 7, així com dur a terme una sèrie de “petites adaptacions/comprovacions tecnològiques” prèvies als equips per part dels usuaris (manual adjunt al final d’aquestes línies).

Destaquen també que entre les novetats principals que presenta LexNET 5.1, com entre d’altres, “la possibilitat d’ús/accés des dels navegadors més estesos al mercat i d’un nou sistema de realització de signatures electròniques (mitjançant integració amb l’eina de màxim ús en l’àmbit de les administracions públiques, AutoFirma).

Manual adaptaciones equipos

Resumen novedades LexNET 5.1