Des de RedAbogacía s’informa que, amb l’entrada en vigor del Reglament Europeu 910/2014, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme exigeix una renovació tecnològica que afecta la signatura digital ACA de l’advocacia i que pot afectar a aquells col·legiats que, o bé tenen el carnet col·legial antic (amb el número 1024 a la part posterior del carnet), o bé a aquells altres que, disposant del nou carnet (nombre 2048) utilitzin l’algoritme SHA1, en comptes de SHA2.

En aquest segon cas, els col·legiats ja han rebut una notificació de RedAbogacía en la qual s’especifiquen els passos senzills que s’han de fer per renovar en línia la signatura electrònica (http://www.abogacia.es/site/aca/plan-de -Renovació-aca-2016 /). Els col·legiats amb el carnet antic, s’hauran de personar a l’ICAIB per procedir a la renovació.