La Subdirecció General de Noves Tecnologies del ministeri de Justícia ha informat que des de les 20:00 hores del dia 24 de gener fins les 17:30 hores del dia 26 de gener, el sistema LexNET no estarà disponible com a conseqüència de tasques de manteniment.

Una vegada que s’hagi restablert el servei, aquest organisme publicarà els justificants corresponents als llocs habituals destinats per a això.