S’adjunten al final d’aquestes línies els calendaris de guàrdies i judicis ràpids dels jutjats d’Instrucció i Penal de Palma, així com dels jutjats de violència sobre la dona.

Guàrdies instrucció
Guàrdies violència sobre la dona
Judicis ràpids penal