S’adjunta al final d’aquestes línies el calendari de guàrdies dels jutjats de les illes per a l’any 2021 acordat per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
Calendari