Adjuntam tot seguit la carta del degà als col·legiats, amb data de dia 1 d’abril.

Carta