Les persones col·legiades a l’ICAIB poden sol·licitar la certificació d’aquelles dades col·legials que, per diferents circumstàncies, necessitin presentar davant diversos organismes i/o entitats. Per això, han d’adreçar la sol·licitud de certificació al correu electrònic secretaria@icaib.org