En el dia en què es compleixen cinc mesos de l’incendi registrat a l’edifici dels jutjats de l’avinguda Isidor Macabich, l’ICAIB exigeix als poders públics que no s’oblidin de la situació precària que es viu al partit judicial d’Eivissa i reitera la crida a la recerca de solucions urgents per reprendre, al més aviat possible, l’activitat jurisdiccional, que està paralitzada des de fa més de 150 dies.

La Junta de Govern de l’ICAIB vol insistir públicament en la necessitat d’adoptar mesures amb la màxima urgència per evitar que es perllongui i/o s’agreugi la situació en la qual estan a hores d’ara tant els operadors jurídics com el personal de l’Administració de justícia, i, sobretot, els ciutadans als quals afecta la paralització d’una bona part de l’activitat jurisdiccional a les Pitiüses.

El màxim òrgan de govern col·legial es referma en tots i cadascun dels aspectes denunciats en el seu comunicat del 3 de juny, en el qual posa de manifest el «retard intolerable» que aquesta situació suposa «en l’exercici del dret a la tutela judicial efectiva que empara qualsevol ciutadà i del dret a una justícia ràpida». A més, indica que «la represa de l’activitat judicial dels jutjats afectats per l’incendi i la normalització de l’Administració de justícia a Eivissa constitueixen una necessitat de primer ordre».

Una situació que, reitera l’òrgan col·legial, no mereixen «ni els ciutadans que resideixen a les Illes, ni els visitants, ni, per descomptat, els advocats, els jutges, els lletrats de l’Administració de justícia, els fiscals i el personal al servei de l’Administració judicial, col·lectius que es veuen obligats a treballar o comparèixer en unes condicions impròpies d’una justícia del segle XXI».